Wydmy Ruchome
Święta Góra Rowokół
Wydmy Ruchome Widoczne z Jeziora Łebsko
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Wydmy Ruchome
Jezioro Łebsko
Wydmy Ruchome Widoczne z Jeziora Łebsko
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Wydmy Ruchome
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Wydmy Ruchome

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Został on drugim, po Wolińskim Parku Narodowym, parkiem obejmującym tereny nadmorskie. Jego głównym zadaniem jest zachowania w pierwotnej formie terenów leżących na Pobrzeżu Słowińskim, zwłaszcza jezior przybrzeżnych, takich jak Jezioro Łebsko, Jezioro Gardno oraz jeziora Dołgie Wielkie i Dołgie Małe, Wydm Ruchomych będących ewenementem na skalę europejską oraz bogatej flory i fauny tych terenów. Słowiński Park Narodowy jest Światowym Rezerwatem Biosfery.

Trochę historii i liczb

Słowiński Park Narodowy został utworzony w 1967 roku, wtedy jako 11 park narodowy w Polsce. Miał on powierzchnię około 18 tys. ha, obecnie jego powierzchnia znacząco przekracza 30 tys. ha, włączając w to obszar Morza Bałtyckiego, co czyni go trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce. W roku 1977 Słowiński Park Narodowy został włączony do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO, natomiast w roku 1995 został wpisany na listę chronionych obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym (Ramsar). 

Coś o roślinach i zwierzętach, czyli flora i fauna

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego występuje ponad półtora tysiąca różnego rodzaju roślin. Dzięki ukształtowaniu terenu oraz położeniu na terenach nadmorskich zarówno flora jak i fauna są bardzo bogate i różnorodne. 

Z roślin charakterystycznych dla klimatu atlantyckiego występują tutaj np. turzyca piaskowa oraz długosz królewski. Słowiński Park Narodowy jest jedynym w Polsce siedliskiem, przybyłej do nas z północy Europy, maliny moroszki. Występuje tutaj wiele gatunków traw rosnących tylko na wydmach. Charakterystyczne dla tych terenów są karłowate sosny, wszystkie wygięte w jednym kierunku, ukształtowane tak przez ubogie gleby oraz wiatry. 

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego spotkamy wiele różnego rodzaju zwierząt, jednak dominujące dla tego obszaru kręgowce to ptaki, można tutaj spotkać ponad 260 gatunków, z czego połowę stanowią ptaki wodne o błotne. Ewenementem na skale kraju jest występowanie na tych obszarach orła bielika. Spotkamy wiele gatunków większych ssaków takich jak sarny, jelenie czy łosie, na które szczególnie trzeba uważać podróżując lesistymi obszarami.

Co warto zobaczyć

Każdy, kto pojawi się w tych okolicach musi wybrać się na Wydmy Ruchome. Mimo, że jest to główna atrakcja tych terenów warto skorzystać ze Ścieżek Przyrodniczych przygotowanych w parku. Każdy taki spacer będzie sympatyczną i jakże pouczająca wycieczką.